top of page

Suomi-Seuran ulkosuomalaisparlamentti (USP)

Ulkosuomalaisparlamentti (USP) perustettiin vuonna 1997 ulkosuomalaisyhteisöjen yhteistyöfoorumiksi, jossa maailmalla asuvat suomalaiset päättävät yhdessä tärkeäksi kokemistaan asioista. Toiminta suuntautuu ensisijaisesti Suomen päättäjiin, joille parlamentti pyrkii tiedottamaan ulkosuomalaisten olosuhteista ja näkökulmista.

Tähänastisten 22 toimintavuotensa aikana USP:n istunto on kokoontunut Helsingissä yhdeksän kertaa.

Ulkosuomalaisparlamentti on ulkosuomalaisten yhteisöjen yhteistyöfoorumi. USP toimii keskustelu- ja tiedotuskanavana sekä ulkosuomalaisille että Suomeen päin. Vaikuttajana USP huolehtii, että parlamentin hyväksymät päätöslauselmat välitetään päätöksentekijöille. Näin Suomen viranomaiset ja lainsäätäjät ja muut yhteiskunnalliset toimijat voivat paremmin huomioida ulkosuomalaisten näkemykset.

Toimintaan voi tulla mukaan liittymällä USP:n säännöt hyväksyneeseen ulkosuomalaisyhteisöön. Toimintaan ei sisälly taloudellisia etuja tai velvoitteita. Mukana on jo 538 ulkosuomalaisyhteisöä 36 maasta.

USP:n sihteeristönä toimii Suomi-Seura ry, joka edistää USP:n päätöslauselmia yhdessä kahdeksan alueellisesti valitun edustajan eli USP:n varapuhemiesten kanssa. Puhemiehistön työtä johtaa puhemies jona toimii kulloinenkin Suomi-Seuran puheenjohtaja.

Vieraile ulkosuomalaisparlamentin kotisivulla www.usp.fi

 

USP_kaari.jpg

tee aloite

USP:n toiminnassa mukana oleva ulkosuomalaisyhteisö saa

 

  • osallistua USP:n toimintaan lähettämällä äänivaltaisia edustajia ja virallisia tarkkailijoita parlamentti-istuntoomme. Yhteisönne virallisten tarkkailijoiden määrää ei ole rajoitettu. Järjestöt, joiden jäsenmäärä on alle 500, ovat oikeutettuja yhteen äänivaltaiseen edustajaan parlamentin istunnossa. Yli 500 jäsenen yhteisöt saavat kaksi edustajaa, yli 1000 jäsenen yhteisöt kolme.

  • Voitte myös jättää aloitteita päätöslauselmiksi. Aloitteita päätöslauselmiksi yhteisö voi jättää myös ilman istuntoon tulemista. Aloitteita voi jättää milloin vain, tai viimeistään 3 kk ennen istuntoa.

  • Aluekokouksissa pohditaan kerran vuodessa yhdessä myös aloitteita ja alueelle tärkeitä parannuksia.

bottom of page